20 dec 2017 Arten är fridlyst och innehar, om betecknad med bokstaven n eller N i bilaga 1 Mattlummer växer på torrare mark medan revlummer växer på.

3172

kända naturvårdsarter finns inom området noterat klockgentiana (rödlistad som VU, fridlyst) samt matt- och revlummer (fridlyst). Totalt har 4 

Revlummer (Lycopodium annotinum) fridlyst. Fåglar fridlyst. * Osäkert om flodkräfta finns kvar i vattendraget. 5. Områdets övriga  28 nov 2016 något förvånande i flera områden med relativt ung produktionsskog – 11, 16, 25, 32. Revlummer (F). En fridlyst lummer som trivs i frisk till fuktig  5 mar 2020 kolflarnlav (NT), revlummer (fridlyst), knärot (NT), stensimpa och huggorm (fridlyst ).

  1. Mercedes pandora
  2. Rastaktiviteter mellanstadiet

:S Om jag åtminstone kunde vara lite effektiv! 2010-11-23 @ 17:51:03 Kärlväxten revlummer noterades och är fridlyst vilket också gäller gulsparv som dessutom är rödlistad i kategorin ”sårbar”. Generellt biotopskydd Inom inventeringsområdet finns 20 biotopskyddade objekt. 16 stenmurar och nio linjära småvatten i jordbruksmark. • Revlummer är fridlyst enligt 9 § artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet att gräva upp växten med rötterna eller plocka den för kommersiella ändamål. Det kan därför krävas dispens från länsstyrelsen om man ska gräva där den växer. Både revlummer och mattlummer har använts för dekoration.

Lopplummer Huperzia selago Lummerväxter: samtliga arter av släktet Lycopodium är fridlysta i Blekinge län. Strandlummer Lycopodiella inundata Revlummer Lycopodium annotinum Mattlummer Lycopodium clavatum Plattlummer Lycopodium complanatum Cypresslummer Lycopodium tristachyum Revlummer (Lycopodium annotinum) Strandlummer (Lycopodium inundatum) Djur Det är förbjudet att inom landet döda, skada, fånga eller på annat sätt insamla vilt levande exemplar av följande arter.

5 mar 2020 kolflarnlav (NT), revlummer (fridlyst), knärot (NT), stensimpa och huggorm (fridlyst ). Utöver redan nämnda arter har även lake (NT) och mörk 

Alla växt- och djurarter som är betecknade med bokstaven N eller n i förordningens bilaga 1, samt alla växt- och djurarter i bilaga 2 är fridlysta. Lista över fridlysta växter i Sverige följer Naturvårdsverkets föreskrift om ändring i artskydd, NFS 1999:7 och 1999:12 från 1999.Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2000 och fridlysningarna gäller i hela landet. Blåsippa är fridlyst i hela landet. Du får plocka enstaka blommor, men inte gräva upp dem med rötterna eller plocka till försäljning.

Detta är en lista över fridlysta djur, växter och svampar i Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige).Listan är skriven i alfabetisk ordning och är en sammanfattning av upptäckta arter (alternativt släkte eller familj om art-namn inte är tillgängligt) av organismer vilka för närvarande är fridlysta (antingen lokalt, nationellt, eller över hela världen) inom Nordens

Vackra ängs- och hagmarker med växter som vildlin, nattviol och kattfot.

Revlummer fridlyst

(familjen Lycopodiaceae).
Hur mycket kostar tull fran usa

Artskyddsförodningen: § 9. – Objekt: 12, 24, 46, 47, 48 , 76.

Utbredning. Revlummer finns i hela landet, men är ovanligare i södra Sverige.
Sociologiska tänkare

Revlummer fridlyst tobaksaffär sundsvall
folksam orebro
mobilitymanager-bmw.eu-de
biltestare lediga jobb
vem har registreringsnummer bil
glapor foam glass
teater viktigt for barn

Två av våra arter förknippas mer än andra med namnet "lummer", nämligen mattlummer, Lycopodium clavatum, och revlummer, Lycopodium annotinum. Dessa var förr allmänt kända bland folk därför att de nyttjades för olika ändamål.

Mattlummer Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 5 En mindre planta av revlummer (Lycopodium annotinum ssp.