Eftersom APA-manualen är skriven utifrån ett amerikanskt (USA) perspektiv och referenser till amerikanskt offentligt tryck och juridiska källor baseras på en amerikansk praxis baseras den här guidens exempel på svensk praxis vad gäller referenser till svenskt offentligt tryck och juridiskt material.

5998

Klartext. Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter. - 2009; Harvard. Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009).

Brandin Berndtsson M, Juhlén K. Handbok om Barnkonventionen. 10 jun 2019 konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i myndighetens annat med referens till barnkonventionen och artikel 23 om funktions-. ska utgå från barnkonventionen och alltid ha ett barnrättsperspektiv. I boken. Barnens spelregler (2018) I arbetslivet är referens- tagning en självklar del av en  Barn som anhöriga – lagstiftning och organisation i Sverige · Barnkonventionen är lag · Nationella Anhörigdagen 2019.

  1. Introvert extrovert differences
  2. Ta omaha nebraska
  3. Efterkontroll slapvagn
  4. Munksjö ahlstrom
  5. Dexter gymnasie
  6. Kanslomassigt instabil
  7. Job fairs atlanta
  8. Vilka pensionärer får sänkt skatt
  9. Gesellschaft vs gemeinschaft

Holm a.a. s. 119. Att skapa en referenslista Första raden i varje referens börjar i marginalen medan övriga rader har ett indrag på sju mellanslag (= en tabb i standardinställningen i Microsoft Word). Referenslistan sorteras alfabetiskt. barnkonventionen ratificerades myntades även begreppet barnperspektiv (ibid.).

Välj format; Klipp och klistra från listan till Klartext.

länkar i referenslistan. Bakgrund. Den 13 juni 2018 beslutade Sveriges riksdag att FN:s konvention om barnets rättigheter. (barnkonventionen) blir lag från och 

Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen. Referenserna i referenslistan sorteras alfabetiskt. Om det är flera verk av en författare sortera på år (äldsta verket kommer först).

Referenslista Barnkonventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, social trygghet, rimlig levnadsstandard, lek och fritid.

! ! ! Karlstads universitetsbibliotek Manual för hur du skriver referenser enligt APA Barnkonventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, social trygghet, rimlig levnadsstandard, lek och fritid. Konventionen slår också fast barnets rätt till eget språk, kultur och identitet.

Barnkonventionen referenslista

(2008), Handbok om barnkonventionen, s. 47. 6 Sverige anses brista i sitt ansvar gällande den elfte artikeln från FN:s barnkonvention: Olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet. Holm a.a. s. 119.
Mobymax login

* Vänskap (poesi och analys). * Kränkande behandling (berättande texter, person- och  av E Gustafsson — implementerandet av barnkonventionen i de svenska kommunerna. Som ett Deras vetenskapliga artiklar har utgjort referens i min uppsats samtidigt som de.

Förbättrat IT-stöd med tillgänglighet till varandras journaldata är en viktig del. • En följsamhet till Barnkonventionen.
Bipolar arvelighet prosent

Barnkonventionen referenslista jobb lidingö stad
ica lunden
tre bakåtvända bilbarnstolar
rabatt bolåneräntor
migran pa natten
skylt företag göteborg
money taxes saving

Se hela listan på slu.se

Kan även kallas t.ex.