protokollförare § 13 Sammanträdets öppnande Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat. § 14 Justerare Monika Eriksson Bertilsson utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll. § 15 Föregående protokoll Protokollet fastställdes utan justeringar och …

5720

Mötesdeltagarna beslutade att utse sittande ordförande Torsten Malmberg till Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare protokollsjusterare. 6.

Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 4. Val av ordförande att leda mötet 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7.

  1. Läkare sverige
  2. Julia markstrom kiruna
  3. Visma eekonomi backup
  4. Gayle rubin
  5. Baby socks

Gun-Mari Lindholm. Ordförande. Satu Numminen. Protokollförare. Juştering d Blect. Alexandra Blomqvist.

Protokollförare är den person som utformar och undertecknar Stämmoprotokoll.

18 feb 2019 Ordförande anmälde Pernilla Hansson som protokollförare. Stämman valde Rita Nihlén och Peter Hansson till justerare tillika rösträknare. 6.

Fastställa investeringplaner och budget för nästkommande år 8. Fastställa arvoden till förtroendevalda inom föreningen, att fördelas efter styrelsens beslut.

Protokollförare Elisabeth Leek Sekr DIS JUSTERARE Harald Nilsson Linköping ? ? RÖSTRÄKNARE Leif Ax Mantorp Peter Tilly Linköping DIS STYRELSE FÖRESLÅS BESTÅ AV TOTALT 9 LEDAMÖTER, det vill säga ordförande, vice ordförande och 7 övriga ledamöter ORDFÖRANDE FÖR 1 ÅR, 2021

Godkännande av dagordning. 18 mar 2020 En stämmoordförande; En protokollförare (kan vara ordförande); En justerare att någon av ledamöterna deltar vid stämman, samt att det i vart fall är möjligt att med kort varsel sammankalla en beslutsför styrelse över t Kan man vara ordförande, protokollförare och justerare samtidigt? Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF. Protokoll ska undertecknas av ordföranden och minst en justerare. Har protokollförare utsetts ska även han underteckna protokollet. Finns olika meningar bland  Men som undertecknare blir det bara Ordförande och Protokollförare, alltså samma person, medan justeraren inte står med att underteckna. Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som Ordföranden skriver under protokollet, som ägare av mötet, och av mötet  Justerare kallas ofta justeringsman eller justeringsperson. särskilt viktigt med en justerare eftersom styrelseordföranden kan välja att själv vara protokollförare.

Ordförande protokollförare justerare

Föregående protokoll Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.
Spel monopol elektronisk bank

Cindere. Christina Gyberg. | HITE. 책. Håkan Ström.

Övriga regler kring hur du ska skriva protokoll på styrelsemöten för olika typer av organisationer finner du på www.ab.se. Filtyp: .doc Storlek: 36 kB Ordförande blir ofta föreningens ansikte utåt till allmänheten och samarbetspartners. Därför bör ordförande vara väl bevandrad med föreningens ändamål, arbetssätt och verksamhet. Sammankalla och leda Ordförande har oftast rollen att sammankalla och leda styrelsens möten.
Skogskyrkogården kapell

Ordförande protokollförare justerare ocr nummer felaktigt nordea
centralt kollektivavtal
skyddat arbete hos samhall
cj organisationsutveckling ab
field commissioning
msvcp110.dll missing windows 10
vad heter finlands huvudstad

Ordförande: Magnus Norrman. Sekreterare: Andrea Collén Val av justerare och protokollförare. Lisa Sihlén valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

2018-04-06 2019-09-24 Därefter får ordföranden och justeraren göra en anteckning på protokollet med en alternativ redogörelse och underteckna denna eller i en bilaga till protokollet. Protokollföraren bestämmer över vad som ska stå i protokollet medan ordföranden och justerarna har möjlighet att göra skriftliga kommentarer i samband med sitt undertecknande. Protokoll ska undertecknas av ordföranden och minst en justerare. Har protokollförare utsetts ska även han underteckna protokollet.