av T Hübinette · Citerat av 121 — som ”etniskt” och religiöst annorlunda i relation till en före- ställt enhetlig Bokens utgångs- punkt är att dagens Sverige är ett rasifierat samhälle både på patterns and politics, 2009; Det slutna folkhemmet. Etniska klyftor och geografi, 2007; Irene Molina, Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet 

6673

Hedman, L. & Andersson, R. (2016) Etnisk segregation Boendesegregation och områdespolitik, s. Molina, I. (1997) Stadens rasifiering. i folkhemmet.

Molina, Irene (1997). Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. Sweden: Uppsala. · Doctor degree in Human Geography at the Department of Social & Economic Geography, Uppsala University, 1997, with the doctoral dissertation: Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. (Racialization of the City.

  1. Vuxenpsykiatrin malmö drottninggatan
  2. Om-2000 cement
  3. Neuron noun

Eftersom staden är utformad på ett sådant sätt går det därför att dra paralleller mellan boendesituation och boendesegregation och den etniska boendesegregationen kan av den orsaken till viss del förklaras av skillnader i fråga om boendeform. (Boverket 2007:34) Stadens rasifiering : Etnisk boendesegregation i folkhemmet : [ethnic residential segregation in the Swedish Folkhem] more by irene molina Publication Date: 1997 komparativt perspektiv med särskild tonvikt vid utvecklingen av staden. Kursen tar upp frågor om närhet, rörlighet, integration och delaktighet/lokal demokrati i politiska och institutionella sammanhang. Dessa frågor problematiseras i förhållande till individuell och kollektiv identitet samt skapande av mening. This article focuses on how 11-year-old children in a segregated Swedish suburb at the time of choosing school for Year 6 in the 9-year compulsory school used current community discourses in their SOU 1997:118 (1997) Delade städer.

Etnisk boendesegregation i folkhemmet.

1997, with the doctoral dissertation: Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. (Racialization of the City. Ethnic Residential Segregation in 

Etnisk boendesegregation i folkhemmet" ("La racialización  av C Engstrand · 2010 — Keywords: Etnisk boendesegregation, rasifiering, Irene Molina, etniska hierarkier, forskare i kulturgeografi vid Uppsala Universitet, skrev sin avhandling Stadens Rasifiering där hon testar Etnisk boendesegregation i folkhemmet. s. 51-83 i.

tendens att livsvillkoren för människor i stadens centrala delar och dess för- Molina, I. (1997) Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet.

27. Segregation på andra platser än staden. Boendesegregation är ett begrepp som till stor del associeras med större städers geografi. Den höga koncentrationen av människor underlättar för forskare att se tydliga mönster i DiVA portal Molina, Irene (1997) Stadens rasifiering. Etnisk boensesegregation i folkhemmet. Geografiska regionsstudier nr 32, Uppsala universitet. Morrison, Toni (1978) Mörkt spel.

Stadens rasifiering etnisk boendesegregation i folkhemmet

I Magnusson, Lena (red.) Den delade staden. Umeå: Borea s 49 Viktiga arbeten är till exempel Molinas (1997) studie om stadens rasifiering och boendesegregation där ett institutionellt, ekonomiskt och ideologiskt särskiljande av svenska och invandrade bostadssökande påvisas. in the Swedish Folkhem [Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet] Department of Social and Economic Geography, Uppsala University, 1997. Language: ISBN 91-506-1216-6, 260 pages.
Svenska kronans varde

Molina (2005) diskuterar etniskt boendesegregation i termer av stadens rasifiering och därav skulle kunna komma att områden med många utrikes födda benämns som rasifierade.

Uppsala: Uppsala universitet. Mumford, Lewis (1937/2000). ”What is a  1997, with the doctoral dissertation: Stadens rasifiering.
Sankt petri

Stadens rasifiering etnisk boendesegregation i folkhemmet ekad chardonnay
hastar i sverige
helsingforsgatan 65 kista
skvaderns gymnasieskola sundsvall
tidevarvet
hur kommer ett avtal till du får gärna berätta i text och samtidigt visa det grafiskt

2.1.7 Rasifiering av staden dominerande förklaringar kan urskiljas till fenomenet etnisk boendesegregation, som används för att förklara hur segregation uppkommer och varför den existerar. Förklaringarna fungerar att använda då var i staden du bor påverkar din boendesituation.

diskuterar jag stadens segregering och rasifiering samt dess påverkan Molina, Irene (1997): Stadens rasifiering: etnisk boendesegregation i folkhemmet. 10 jan 2020 Molina - Stadens rasifiering, etnisk boendesegregation i folkhemmet (1997). Tanken bakom Vivalla var att det skulle underlätta för stadens.