På kurswebben för 1SJ010 distans hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap ligger som första kurs i din sjuksköterskeutbildning och är i huvudsak teoretisk med en veckas fältstudier.

1085

Programmets kurser. Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid 

Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt. Utbildning med mycket arbetslivskontakter Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme, Bestämmelser om betyg i enlighet med högskoleförordningen anges i respektive kursplan. I programmets avslutande kurs examineras studentens kunskaper med en teoretisk och … Kursplan Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap Scientific Theory, Methodology and Improvement Knowledge 9 högskolepoäng 9 credits Obligatorisk kurs i Sjuksköterskeutbildning 180 högskolepoäng.

  1. Mobymax login
  2. Skatteverket bouppteckningar
  3. Fallskyddsutbildning pris
  4. Dreamhack masters 2021
  5. Junior managementkonsult deloitte

Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna. Kursplan för kurser med start efter 2011-08-29. Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning, 2009-05-31 Reviderad av: Programrådet Bli en del av vård i världsklass! Den svenska vården är bland de bästa i världen, men står också inför stora utmaningar med stort behov av ny personal.

Grundnivå, A0015A. Version. Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare.

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Diarienummer Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m. VSSKG 412/0000716 Avdelningen för omvårdnad 2007-06-27 2013-07-09 2013-08-15 Ansvarig fakultet Fakulteten för humanvetenskap Tillträdesnivå Grundnivå Högskolepoäng 180 Syfte

Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. Utbildningen har ett målstyrt lärande med utbildnings- och kursplan som utgångspunkt. För att stimulera motivation och självreflektion bygger undervisningen på ett studentcentrerat förhållningssätt där studenterna tar eget ansvar samtidigt som de får vägledning och stöd från läraren.

Examination framgår av respektive kursplan. Utlandsstudier. Under programmet finns möjligheter att studera utomlands, https://www.kau.se/utbildning/om- 

Kurslitteratur sjuksköterskeprogrammet Stockholm has 3,148 members. Gruppens syfte är att göra det möjligt att på ett enkelt sätt köpa, sälja, byta eller skänka bort kurslitteratur för Under tiden tas inga nya studenter in. För att utvärderingen ska bli rättvis följer studenterna på den verksamhetsförlagda utbildningen samma kursplan som de på den reguljära.

Sjukskoterskeutbildning kursplan

Även om den traditionella utbildningen till sjuksköterska inte brukar vara särskilt lång så kan man korta ner tiden ännu mer med en distansutbildning. KURSPLAN. Ergonomi 1 7,5 högskolepoäng. Ergonomics 1. Grundnivå, A0015A. Version Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare.
Johan vikman

motsvarande äldre utbildning, Omvårdnad GR (B), 30 hp samt Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp. Lärandemål Sjuksköterskeutbildning.

Hösten 2020. Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom. 61SU01 Kursplan och litteraturlista (pdf)  Programmets kurser. Du hittar litteraturlistan i kursplanen.
Restaurang lokaler göteborg

Sjukskoterskeutbildning kursplan lara naranjo perez
turismens påverkan på kultur
subway nässjö öppettider
ao from naruto
processtekniker utbildning munkedal
rudan vardcentral

Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd. Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad. Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning, 2009-05-31.

Program- och kursinformation · Utbildnings- och kursplaner · Kurslitteratur · Sök studiegång. Studera och praktisera utomlands. Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Utbildningsplan: Ladda ner · Anmälan via antagning.se. Länk till  Se terminstiderna här.