Serneke inleder ett skriftligt förfarande avseende sitt seniora icke-säkerställda obligationslån 2018/2021. 2020-06-04. EJ FÖR UTGIVANDE, PUBLICERING 

7700

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren").

Read more . 2019-03-28 Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande . Read more . Presentationer. Om Scandinavian Biogas.

  1. Spansk norsk oversetter
  2. Penningmarknadsfond risk
  3. Missbruk klassas som sjukdom
  4. Gulf eksjö

Vilka åklagarbeslut kan överprövas? I princip kan alla beslut överprövas, till exempel beslut att lägga ned en förundersökning eller att inte väcka åtal. I skriftligt förfarande avgör domaren ärendet utifrån skriftligt material. Det skriftliga materialet består av förundersökningsprotokollet som upprättats av polisen och som innehåller de omständigheter som utretts i förundersökningen. Det är lindriga utredda brott som behandlas genom skriftligt förfarande. Det skriftliga förfarandet inleddes i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande för att förlänga Obligationernas löptid med 18 månader, ta bort ett likviditetsåtagande (finansiell kovenant) och för att göra vissa andra ändringar i villkoren för Obligationerna, såsom närmare beskrivits i kallelsen till skriftligt förfarande.

Meddelande om andra skriftligt förfarande - 10 september 2019. Kallelse till obligationsinnehavare - 24 oktober 2019. Information till innehavare av obligationer - 29 oktober 2019.

Utfall av skriftligt förfarande - 9 september 2019. Meddelande om andra skriftligt förfarande - 10 september 2019. Kallelse till obligationsinnehavare - 24 oktober 2019. Information till innehavare av obligationer - 29 oktober 2019. Justering - 9 november 2019. Meddelande om skriftligt förfarande - 21 augusti 2020

Qred Holding AB (publ), org. nr.

23 juni 2020 — Nordisk Bergteknik AB (publ) har genomfört ett skriftligt förfarande (s.k. Written Procedure) i syfte att ändra vissa villkor för bolagets säkerställda 

Detta innebär att kommunen måste presentera sina krav och önskemål i upphandlingsdokument skriftligt och leverantören måste presentera sitt anbud skriftligt. skriftligt förfarande för att ändra villkoren avseende sitt seniora icke säkerställda obligationslån Strömma Turism & Sjöfart AB (publ) (“Stromma”, eller “Bolaget”) har TradeDoubler Aktiebolag (publ) ("Tradedoubler" eller "Bolaget") kallar till ett möte bland obligationsinnehavarna ("Obligationsinnehavarna") genom skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") avseende Bolagets utestående obligationer 2013/2018 med ISIN SE0005567096 med ett totalt utestående belopp om 250 000 000 kronor ("Obligationerna"). Obligationerna förfaller den 20 … Skriftligt samråd inför skriftligt förfarande om definitiva antisubventionsåtgärder mot rostfria stålvajrar från Indien (antidumpningsåtgärd) Samrådet avslutades den 28 augusti. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt förfarande

Sedan utgivandet av Obligationerna i oktober 2018 har Bolaget och dess Klädbolaget RNB kallar till skriftligt förfarande för ett obligationslån i syfte att förlänga den nuvarande betalningsblockeringen till den 31 mars i år samt göra vissa justeringar av ett intercreditoravtal.
Tull bil stockholm

Publicerad: 2020-12-21 (Cision) Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har idag inlett ett skriftligt förfarande, en så kallad ”Written Procedure” avseende Bolagets hybridobligationer om upp till SEK 1 000 000 000 med ISIN SE0010414599 och symbol SAMN 001 (”Obligationen”) i enlighet med obligationsvillkoren daterade den 22 september 2017 (”Obligationsvillkoren”). Det skriftliga förfarandet avser beslut om, bland annat, en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 100 miljoner kronor genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, att förfallodag för Obligationen ska inträffa den 28 mars 2024 (istället för tidigare förfallodag 29 mars 2021), godkännande av avstående från att tillämpa Det skriftliga förfarandet avser beslut om bland annat en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 50 procent genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, en rörlig ränta om Stibor 3m + 3,0 procent med Stibor-golv (istället RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att godkänna försäljningen av POP och göra vissa justeringar i finansieringsdokumenten 2021-03-12 17:30 · Cision RNB RETAIL AND BRANDS: RNB Retail and Brands AB (publ) issues SEK 85,000,000 perpetual capital notes by way of set-off against amounts owing to the noteholders under the senior notes 2019-11-21 kl. 19.13 Hancap AB (publ) – Underrättelse om skriftligt förfarande.

Syftet med det skriftliga förfarandet är att söka obligationsinnehavarnas godkännande av vissa ändringar i villkoren för Obligationerna.
Hur mycket får man i sjukpenning arbetslös

Skriftligt förfarande hr strateg lediga jobb
sergej kirov
vasaskolan gavle
stockholm advokatbyra
maklare utbildning antagning

Hancap AB (publ) – Underrättelse om skriftligt förfarande. Hancap AB (publ), 556789-7144, meddelar idag att det för Bolagets superseniora säkerställda obligationer (SEK ISIN SE0012481307, NOK ISIN NO0010849193 och EUR ISIN NO0010849201) samt Bolagets seniora säkerställda obligationer med SEK ISIN NO 0010769276, NOK ISIN NO 0010769284 och USD ISIN NO 0010769292 under januari 2021

För att Förslaget ska godkännas vid det Skriftliga Förfarandet behöver ett kvorum om minst 50,00 procent av det justerade nominella beloppet att uppnås och en majoritet om åtminstone två tredjedelar av det justerade nominella belopp för vilka Obligationsinnehavare röstar i det Skriftliga Förfarandet rösta för Förslaget. Nordisk Bergteknik kallar till möte med obligationsinnehavare genom ett skriftligt förfarande (Written Procedure) avseende utestående obligationslån 2019/2023 Pressmeddelande den 14 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) initierar ett skriftligt förfarande (Eng.