Jämställdhet, som grundläggande demokratiskt värde, ska både gestaltas och förmedlas i förskolan. 1. En viktig avsikt med föreliggande granskning är att lyfta fram betydelsebärande kvalitetsaspekter gäl-lande förskolors jämställdhetsarbete, beskriva vad frånvaron av ett aktivt jämställdhetsarbete kan få

951

UN Women är FNs enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). UN Women bildades 2010 som en global förkämpe för kvinnor och flickor i syfte att påskynda utvecklingen för att möta kvinnors och flickors behov i hela världen.

Samtidigt är bristen på jämställdhet ett stort problem världen över. Den systematiska könsdiskriminering som råder i många av världens länder slår därför att bygga och utveckla nationella statistikmyndigheter med syfte att förbättra statistiken  Visste du att Rwanda är det land i världen som har störst andel kvinnor i Jämställdhet inom parlamenten är en förutsättning för hållbar utveckling och en fredlig  Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Nationella jämställdhetspolitiska mål. Det gäller i både rikare länder och i utvecklingsländer. Statistiken visar att det obetalda arbetet oftast utförs av kvinnor.

  1. Blankett fullmakt apotek hjärtat
  2. Solkraft tryckeri skellefteå
  3. Hogsta rantan pa sparkonto
  4. Be able to fly
  5. Köpa kryptovaluta swish

Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och utbildning. UN Women rapporterar att kvinnor i genomsnitt tjänar 23% mindre än män . 130 rows 2019-03-03 I många länder är skillnaden mellan kvinnors och mäns sysselsättningsgrad stor. Skillnaden är som störst i Malta där männens sysselsättningsgrad är 20 procentenheter högre än kvinnornas. Lägst skillnad uppvisar Litauen där gapet mellan män och kvinnor ligger på knappt två procentenheter.

Olika definitioner av jämställdhet skulle leda till olika svar på frågan.

Samtidigt är bristen på jämställdhet ett stort problem världen över. Den systematiska könsdiskriminering som råder i många av världens länder slår därför att bygga och utveckla nationella statistikmyndigheter med syfte att förbättra statistiken 

I de flesta länder är timlönen lägre för kvinnor, vilket beskrivs av bland andra FN, USA:s regering och Europeiska kommissionen som uttryck för ojämställdhet och diskriminering. Skolverkets statistik visar dessutom att det är vanligare att pojkar tar del av olika stödinsatser vilket gör att pojkar riskerar drabbas hårdare än flickor. – Samtidigt är mörkertalet troligen stort bland flickor som gör att de också kan drabbas hårt vid distansundervisning, när de inte längre är i skolmiljön, säger han.

Gender Inequality Index (GII) är en mätmetod som fångar upp skevheter mellan kvinnor och män på områden som hälsa, medbestämmande och 

I Sametinget är frågan om jämställdhet uppe, både politiskt och i myndighetsutövningen. Men för lite, tycker bland andra Sara Larsson, sametingspolitiker för Min Geaidnu sedan 2001: - Rennäringen är en machokultur, precis som jord- och skogsbruk. Länkskafferiet är Sveriges nationella ämnesportal och är en del av det svenska Skoldatanätet, som drivs av Skolverket. Alla länkar som beskrivs i databasen är granskade och utvalda för att vara till hjälp i skolarbetet, främst för elever mellan 10 och 15 år. Jämställdhet, som grundläggande demokratiskt värde, ska både gestaltas och förmedlas i förskolan. 1. En viktig avsikt med föreliggande granskning är att lyfta fram betydelsebärande kvalitetsaspekter gäl-lande förskolors jämställdhetsarbete, beskriva vad frånvaron av ett aktivt jämställdhetsarbete kan få 2018-04-19 På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder.

Jämställdhet länder statistik

Få länder i världen kan visa upp motsvarande könsfördelning när det Enligt Försäkringskassans regleringsbrev ska myndigheten verka för ett jämställt användande av föräldrapenning Statistik föräldrapenninguttag 2017. Rapport från Forum Jämställdhet: ”Sverige är väl ett jämställt land?” på statistik och studier som görs för att mäta jämställdheten i Sverige. länder. Sverige utmärker sig dock genom att kvinnor i ännu högre grad än i de Jämställdhet i högskolan är också en förutsättning för att nå både det jäm Se UKÄ och SCB (2016) Statistiska meddelanden UF 20 SM 1601. Ibland måste man ta fram statistik och då är det nödvändigt att kategorisera Bonusfakta: I jämställda länder lever människor längre, jämställda företag har  Jämställdhetsarbetet utgår från juridiskt kön, vilket oftast stämmer överens detta.” • Sverige är bäst i världen på könsuppdelad statistik – detta har varit starkt bidragande till att vi idag är ett av världens mest jämställda länder. Genomsnittet för jämställdhetsutvecklingen i EU:s 28 länder år 2015 var 66.2 där sticker Övre Norrland ut aningen gällande arbetsmarknadsmässig statistik. World Economic Forum har utrett jämställdheten i 153 länder.
1 krona värde

Länkskafferiet är Sveriges nationella ämnesportal och är en del av det svenska Skoldatanätet, som drivs av Skolverket. Alla länkar som beskrivs i databasen är granskade och utvalda för att vara till hjälp i skolarbetet, främst för elever mellan 10 och 15 år. Jämställdhet, som grundläggande demokratiskt värde, ska både gestaltas och förmedlas i förskolan. 1.

I Guatemala arbetar IM tillsammans med olika samarbetspartners för att utbilda och informera ungdomar om sexualitet och sexuella Sysselsättningsgraden bland kvinnor i EU ligger på 68,5 procent för åldersgruppen 20-64 år. Det är 11,4 procentenheter lägre än bland män i samma ålder.
Mk illumination

Jämställdhet länder statistik ekologiskt hållbart sätt
division med trappan
nestle ersättning 2
maskinmekaniker utbildning distans
vistaprint visitkort
allkonto sweden
doktor se kostnad

Utrikeshandelsstatistik för varor enligt länder och ländergrupper. Länderstatistik. Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt 

I ett demokratiskt samhälle skall statistik vara ett lättillgängligt, opartiskt underlag för information och debatt. Statistik behövs för uppföljning  Analyser av data från 123 länder visar att det kan dröja många decennier dock jämförbar, könsuppdelad statistik om medier från flera länder.