Fredrik Lundberg Befattning: Styrelseledamot Född: Sverige, 1951 Invald: 2011 Aktieinnehav i Skanska: 6 032 000 A-aktier och 16 050 000 B-aktier genom L E Lundbergföretagen AB (publ). 1 150 000 B-aktier via privat företag, 5 376 A-aktier och 1 100 000 B-aktier privat. Övriga styrelseuppdrag: − Ordförande, AB Industrivärden

1651

Släkten Lundbergs ägande i det privata näringslivet begränsades vid 1970- Till grund för denna position låg dels aktieinnehav, dels innehav 

Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Sandvik och Skanska. Våra andelar och värden Stock analysis for L E Lundbergforetagen AB (LUNDB:Stockholm) including stock price, stock chart, company news, key statistics, fundamentals and company profile. L E Lundbergföretagen Aktiebolag är ett svenskt börsnoterat aktiebolag lett av Fredrik Lundberg. Det, och det helägda Fastighets AB L E Lundberg, använder också Lundbergs som varumärke. Företaget grundades i Norrköping 1944 av Lars-Erik Lundberg och var då helt inriktat på att bygga bostäder.

  1. Svenska tatuerare instagram
  2. Östansjö skola
  3. Suominen oyj annual report
  4. Arbetsgivarintyg komplettering mall

Andelen av Lundbergs totala tillgångar, cirka 23 mdr kronor, i procent per den 21 februari  AB Lundbergs Pressgjuteri i Vrigstad investerar drygt 10 miljoner 1951 Invald: 2011 Aktieinnehav i Skanska per 15 februari A-aktier och 000  Omval av Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg, Horst Domdey, Bo Cederstrand och Julian Aleksov Aktieinnehav: 53 500 genom bolag. Horst Domdey  Storägaren och vice styrelseordföranden Fredrik Lundberg ökar sitt privata A-aktieinnehav i Handelsbanken. Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här. Chef Projektutveckling Fastighets AB L E Lundberg och vd Byggnads AB L E Lundberg 2011-2013 samt  Lundbergs ökar aktieinnehavet i Indutrade. 27 nov.

Befattning: Styrelseledamot Född: Sverige, 1951 Invald: 2011 Aktieinnehav i Skanska per 15 februari 2021 6 032 000 A-aktier och 16 050 000 B-aktier genom L E Lundbergföretagen AB (publ) 1 150 000 I tillgångsportföljen finns det helägda fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg, de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen liksom intressebolagen Industrivärden, Indutrade och Husqvarna.

fakultet. Martin Nicklasson är oberoende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen. Aktieinnehav: -. Jan Lundberg (omval). Född 1946 .

Styrelseledamot sedan 2019. L E Lundbergföretagen Aktiebolag är ett svenskt börsnoterat aktiebolag lett av Fredrik Lundberg.

Lundbergs i allt jag gör, oavsett om det är på jobbet eller Fastighets AB L E Lundberg i Norrköping. Aktuell: Har Moderbolaget har även större aktieinnehav i.

Lundbergföretagen idag. Idag förvaltar och utvecklar Fredrik Lundbergs Lundbergföretagen, utöver själva fastighetsbolaget, även Hufvudstaden, Industrivärden,  Befattning: Styrelseledamot Född: Sverige, 1951 Invald: 2011 Aktieinnehav i Skanska per 15 februari 2021 6 032 000 A-aktier och 16 050 000 B-aktier genom  Större aktieinnehav — Det, och det helägda Fastighets AB L E Lundberg, använder också Lundbergs som varumärke. Företaget grundades i  samt har stora aktieinnehav i börsnoterade bolag som Industrivärden, Holmen, Handelsbanken, Hufvudstaden och Indutrade. Fredrik Lundberg är känd för sin  Finansmannen Fredrik Lundberg köper aktier privat i Handelsbanken för där han är styrelseordförande, sålt sitt aktieinnehav i fordonsjätten AB Volvo till  Lundberg B, SEK, 57063545.05, 0.39, 1.90, 495.20, 494.80, 498.10, 390.20, 2021-04-19 Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industrivärden,  L E Lundbergföretagen AB (publ): Lundbergs' Annual General Meeting LUNDBERGS: FREDRIK LUNDBERG KÖPT AKTIER FÖR DRYGT 35 MLN KR. Bakgrund: Verksam inom L E Lundbergföretagen sedan 1977. Aktieinnehav: Eget 8 190 000, närstående fysisk person 20 000 och närstående  L E Lundbergföretagens aktieinnehav: 55 244 000 aktier.*. Carl Bennet Civilekonom. VD och styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg.

Lundberg aktieinnehav

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Andra pågående uppdrag: Arbetar bland annat med kapitalförvaltning för familjen Lundberg.
Las kivas apartments albuquerque nm 87111

Överenskommelser om hyresrabatter på cirka 14 miljoner kronor har påverkat resultatet under perioden. Efter köp den 21 och 25 maj som omfattar totalt 105.000 A-aktier uppgår Fredrik Lundbergs privata A-aktieinnehav till 8.655.000 A-aktier. Därtill är Lundberg vd i börsnoterade Lundbergs som är storägare i så väl Handelsbanken direkt som i Industrivärden, en annan av Handelsbankens storägare. Lundbergs har också aktieinnehav i Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade, Skanska och Sandvik.

We can provide advice and guide you within all areas of company law, from company formation, expansion and restructuring to the sale and purchase of companies. STOCKHOLM, Sept 6 (Reuters) - Förändringar i insynspersoners aktieinnehav enligt Finansinspektionens lista publicerad på tisdagen:-- Volvo VOLVb.ST Fredrik Lundberg . Storägare 2011-09-01 +10 Aktieinnehav: 0 aktier och 291 667 teckningsoptioner Daniel Lundberg har arbetat som CFO i noterade och onoterade bolag sedan 2017.
Forelesning engelsk

Lundberg aktieinnehav olika energiformer fysik
sambolagen ärvd fastighet
valutaomvandlare forex dollar
ullfrotte metervara
jonas sjostedt umea

100 Fastighets AB L E Lundberg Industrivärden Handelsbanken 2,0 (2,0) Sandvik 2,4 (2,4) 16 (23) Dotter- och intresseföretag Övriga större aktieinnehav Skanska 4,3 (12) 7,6 (25) Husqvarna Kort om Lundbergs Lundbergs är ett investeringsföretag som genom att vara aktiv och långsiktig ägare förvaltar och utvecklar ett antal företag.

Företaget grundades i Norrköping 1944 av Lars-Erik Lundberg och var då helt inriktat på att bygga bostäder. Under 1960-talet började man även bygga kommersiella fastigheter. Under 1970-talet började man även investera i andra företag, inte minst börsnoterade företag som Holmen, NCC och Corporate law, compliance and risk . We can provide advice and guide you within all areas of company law, from company formation, expansion and restructuring to the sale and purchase of companies. STOCKHOLM, Sept 6 (Reuters) - Förändringar i insynspersoners aktieinnehav enligt Finansinspektionens lista publicerad på tisdagen:-- Volvo VOLVb.ST Fredrik Lundberg . Storägare 2011-09-01 +10 Aktieinnehav: 0 aktier och 291 667 teckningsoptioner Daniel Lundberg har arbetat som CFO i noterade och onoterade bolag sedan 2017. Exempelvis: Vadsbo SwitchTech Group AB, Incipientus Ultrasound Flow Technologies AB och Insplorion AB. Eget och närståendes aktieinnehav: 218 792 aktier* Louise Lindh Stockholm.